Sunday, July 25, 2010

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

LANGKAH/

MASA

KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

KAEDAH/

STRATEGI

PENGAJARAN/

BBM/

NILAI /KBKK

GURU

PELAJAR

Langkah 1:

Set Induksi

(5 minit)

Mengimbas

kembali

pembelajaran

lepas

Guru mengarahkan

pelajar duduk

dalam bentuk

bulatan dan

menunjukkan

bahan 3D

yang dibawaGuru bertanya

pelajar dan

meminta mereka

mengaitkan bahan

3D dengan

pembelajaran

lepasGuru menggalakkan

pelajar untuk

mengimbas

kembali

mengenai

mencari min

bagi data tidak

terkumpulPelajar memberi

perhatian terhadap

bahan 3D yang

disediakanPelajar berbincang

antara mereka

mengenai bahan

3D yang

dipamerkan

kepada

mereka di

dalam kelasPelajar mengimbas

kembali

pembelajaran lepas

dan berupaya

untuk mencari

min bagi

data tak terkumpul

Kaedah :

PerbincanganStrategi:

Soal jawab,

bahan 3DBBM:

Papan putih,

Pen markerKBKK:

Membuat refleksi

dan mengimbas

kembali

Nilai:

Menjana idea,

kerjasama

Langkah 2:

Pembangunan

Instruksional

(15 minit)

Mencari

frekuensi bagi

setiap selang

kelasMencari titik

tengah bagi

setiap selang

kelasMencari nilai

min

menggunakan

formula

Guru mengarahkan

pelajar untuk

mencari frekuensi

bagi setiap

selang kelasGuru meminta

pelajar mencari

titik tengah bagi

setiap selang

kelas berdasarkan

pengetahuan yang

diperolehi daripada

subjek Matematik

Tingkatan 4.Guru memberi

latihan untuk

mengukuhkan lagi

pemahaman pelajar

dan membenarkan

pelajar untuk

memberi respon

terhadap soalan

yang diberikanGuru bertanya

pelajar mengenai

cara untuk

mendapatkan min

bagi data

terkumpul yang sedia adaPelajar memberikan

sepenuh perhatian

kepada penerangan

guruPelajar membuat

latihan di dalam

buku teks.Pelajar

mengaplikasikan

formula di dalam

contoh yang

ditunjukkan

oleh guru

di dalam kelasPelajar

menggunakan

kalkulator untuk

menyelesaikan

masalah

Kaedah:

Pengajaran

Strategi:

Penerangan,

Bahan 3D

dan latihan

BBM:

Papan putih,

kalkulator

saintifik

KBKK:

Menjana idea

Nilai:

Kerjasama,

tumpuan

dan perasaan

ingin mencuba

Langkah 3:

Aktiviti

(15 minit)

Memberikan

latihan aktiviti

kepada pelajar

Guru meminta

pelajar membentuk

kumpulan yang

terdiri daripada

lima orangGuru memberikan

lembaran kerja

kepada setiap

kumpulanSetiap kumpulan

diberikan masa

selama 5 minit

untuk

menyelesaikan

masalah yang

diberiSetiap kumpulan

akan menghantar

seorang wakil

untuk

membentangkan

hasil

kerja kumpulanGuru akan

menilai jawapan

dan membuat

pembetulan

secara terus

sekiranya

terdapat kesilapanGuru akan

memberi pujian

kepada kumpulan

pelajar yang

berjaya menjawab

dengan betul dan

menggalakkan

pelajar

yang membuat

kesilapan supaya

tidak

berputus asa.

Pelajar diberikan

tugasan untuk

diselesaikan secara

bekerjasama dalam

kumpulanPelajar melakukan

aktiviti

Kaedah:

Perbincangan

Strategi:

Soal dan jawab

BBM:

Kertas soalan.

KBKK:

Menjana Idea

Nilai:

Kerjasama,

keyakinan

diri, bersedia untuk

mencuba

Langkah 4 :

Kesimpulan

(5 minit)

Merumuskan

pembelajaran

yang telah

dipelajari

Guru meminta

pelajar untuk

merumuskan

apa yang telah

dipelajari

Pelajar memberi

tindak balas

terhadap

apa yang telah

mereka pelajari

Kaedah:

Perbincangan

Strategi:

Soal dan jawab

BBM:

Papan putih, pen

marker

KBKK:

Mengimbas

kembali

dan membuat

rumusan

Nilai:

Kerjasama,

bersedia

untuk mencuba

Rancangan Pengajaran Harian (Statistik- Matematik Tambahan Tingkatan 4)

Daily Lesson Plan

Subjek : Matematik Tambahan Tingkatan 4

Tarikh : 4 Ogos 2010

Hari : Rabu

Kelas : 4 Bestari

Bilangan Pelajar : 30 orang

Masa : 8.00 pg- 8.40 pg (40 minit)

Topik : Bab 7 : Statistik

Subtopik : 7.1.6 Mean of Group Data

Objektif Pembelajaran : Pelajar akan diajar untuk:

1) Memahami dan menggunakan konsep sukatan kecenderungan memusat bagi penyelesaian masalah

Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran ini, pelajar berupaya untuk:

1) Mengira min bagi data terkumpul

Pengetahuan Lepas : Pelajar telah mempelajari tentang:

1) Mengira min bagi data tak terkumpul

2) Menentukan mod bagi data tak terkumpul

3) Menentukan median bagi data tak terkumpul

4) Menentukan mod kelas bagi data terkumpul daripada jadual taburan frekuensi

5) Mencari mod daripada histogram

Kaedah Pengajaran : Komunikasi dua hala (cikgu dan pelajar), perbincangan,

pendedahan dan demonstrasi

Strategi Pengajaran : Penerangan, soal jawab, aktiviti berkumpulan dan permainan

Bahan Pengajaran(BBM) : Papan putih, pen marker, buku teks Mathematik

Tambahan Tingkatan 4, kalkulator saintifik dan bahan 3D

Kemahiran berfikir : Refleksi, mengingat kembali, menjana idea, membuat kesimpulan

Nilai Murni : Kerjasama, Konsentrasi, Keyakinan diri, berani mencuba, dan yakin

Takrifan

TAHUKAH ANDA…???

Perkataan statistik berasal dari perkataan Latin moden frasa statisticum collegium (syarahan mengenai keadaan semasa), yang mana perkataan bahasa Itali perkataan statista, yang bererti "negarawan" atau "ahli politik".TAKRIF STATISTIK..???

Menurut Kamus Pelajar (Edisi Ke-2), statistik ialah:

1) Keterangan tentang sesuatu yang ditunjukkan dengan angka;catatan angka-angka; perangkaan

2) Ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang penyelidikannya atau kesimpulannya berdasarkan bukti dalam bentuk angka-angka atau bilangan

Menurut Kamus Dewan (Edisi Ke-4) pula, statistik dapat didefinisikan sebagai:

1) Catatan angka-angka atau bilangan, butir-butir (keterangan) yang ditunjukkan dengan angka, perangkaan;

2) Cabang pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu yang didasarkan kepada bukti-bukti dalam bentuk angka atau bilangan


Bidang yang melibatkan statistik:

Ø Astronomi

Ø Biologi

Ø Sosiologi

Ø Psikologi

Ø Perniagaan

Ø Ekonomi

Ø IndustriKegunaan statistik:

1) Mengumpul data

2) Menghitung data

3) Menganalisis data

4) Mempersembahkan data

5) Mentafsir data

6)Membuat kesimpulan umum dan bermakna berdasarkan data yang terkumpul

7) Memudahkan membuat keputusan

8) Membantu dalam membuat perancangan


APAKAH KECENDERUNGAN SUKATAN MEMUSAT….????

Kecenderungan sukatan memusat ialah suatu sukatan yang memperihalkan penumpuan sekumpulan data pada nilai tertentu. Terdapat 3 jenis sukatan kecenderungan memusat iaitu:

a) Min

b) Mod

c) Median


APA KATA ANDA TENTANG MIN…???

Kamus Pelajar (Edisi Ke-2) menyatakan bahawa min ialah nombor (hasil) yang diperoleh dengan membahagikan jumlah keseluruhan angka dalam sesuatu set dengan banyaknya bilangan angka itu; purata; hitung panjang.

Min menurut Kamus Dewan (Edisi Ke-4) pula ialah nilai hitung panjang (pukul rata) bagi sesuatu set nomborMOD PULA..???

Mod adalah cerapan yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi dalam suatu set data. Menurut Kamus Dewan, mod ialah nilai atau nombor yang paling banyak kali wujud dalam sesuatu siri pemerhatian atau data statistik.


TAKRIFAN MEDIAN

Median merupakan nilai tunggal yang berada di tengah-tengah sesuatu set data setelah set data disusun mengikut tertib dan dibahagi kepada 2 bahagian. (sekiranya jumlah data, N adalah genap)

Sekiranya N genap, median adalah pada cerapan ke ((N+1)/2)