Sunday, July 25, 2010

Rancangan Pengajaran Harian (Statistik- Matematik Tambahan Tingkatan 4)

Daily Lesson Plan

Subjek : Matematik Tambahan Tingkatan 4

Tarikh : 4 Ogos 2010

Hari : Rabu

Kelas : 4 Bestari

Bilangan Pelajar : 30 orang

Masa : 8.00 pg- 8.40 pg (40 minit)

Topik : Bab 7 : Statistik

Subtopik : 7.1.6 Mean of Group Data

Objektif Pembelajaran : Pelajar akan diajar untuk:

1) Memahami dan menggunakan konsep sukatan kecenderungan memusat bagi penyelesaian masalah

Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran ini, pelajar berupaya untuk:

1) Mengira min bagi data terkumpul

Pengetahuan Lepas : Pelajar telah mempelajari tentang:

1) Mengira min bagi data tak terkumpul

2) Menentukan mod bagi data tak terkumpul

3) Menentukan median bagi data tak terkumpul

4) Menentukan mod kelas bagi data terkumpul daripada jadual taburan frekuensi

5) Mencari mod daripada histogram

Kaedah Pengajaran : Komunikasi dua hala (cikgu dan pelajar), perbincangan,

pendedahan dan demonstrasi

Strategi Pengajaran : Penerangan, soal jawab, aktiviti berkumpulan dan permainan

Bahan Pengajaran(BBM) : Papan putih, pen marker, buku teks Mathematik

Tambahan Tingkatan 4, kalkulator saintifik dan bahan 3D

Kemahiran berfikir : Refleksi, mengingat kembali, menjana idea, membuat kesimpulan

Nilai Murni : Kerjasama, Konsentrasi, Keyakinan diri, berani mencuba, dan yakin

1 comment: